Misją Szkoły Poliglota Natalia Tengowska jest:

 1. Aktywizować uczniów (i tych młodszych i tych starszych) w ich procesie edukacyjnym do używania języka obcego nie tylko w klasie lecz także poza nią
 2. Oswoić uczniów z językiem obcym już od jego najmłodszych lat, w początkowym etapie edukacji
 3. Troszczyć się o relacje z uczniem jednocześnie wspierając go w ogólnym rozwoju
 4. Rozwijać zainteresowania uczniów poprzez różne aktywności oferowane na zajęciach regularnych oraz pozalekcyjnych
 5. Wyszukiwać ‘talenty-perełki’- szczególnie uzdolnionych uczniów i umożliwiać im dalszy rozwój
 6. Integracja- relacja między uczniami, nauczycielami, pracownikami

Szeroko pojęta komunikacja pod każdym względem!

Relation

#Rok relacji - My też to wspieramy:)

 • Uczestnicy kursów 2020/21 427
 • Akademia Kodowania 2020/21 52
 • Zorganizowane Półkolonie 7
 • Liczba lektorek 8
 • Dodatkowe aktywności 13

Zobacz także